فصلنامه ایده های نوین روانشناسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۵/۱۲/۲۵ | 

مجله ی ایده های نوین روانشناسی پذیرای مقالات با محتوای روانشناسی، روان پزشکی، بهداشت روانی و حوزه های مربوط به آن ها می باشد. این نشریه خاص انتشار مقالات پژوهشی است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه ایده های نوین روانشناسی:
http://jnip.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب