فصلنامه ایده های نوین روانشناسی- درباره نشریه
درباره نشریه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/25 | 

فصلنامه علمی ایده‌های نوین روانشناسی پذیرای مقالات با محتوای روانشناسی، روانشناسی عمومی، روانشناسی بالینی، روانشناسی تربیتی، روانشناسی سلامت، روانپزشکی، بهداشت روانی و کلیه حوزه‌های مرتبط با روانشناسی می‌باشد. این نشریه خاص انتشار مقالات پژوهشی است.

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه ایده های نوین روانشناسی:
http://jnip.ir/find.php?item=1.40.18.fa
برگشت به اصل مطلب