فصلنامه ایده های نوین روانشناسی- اطلاعات تماس
اطلاعات تماس

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1395/12/1 | 

شماره تماس: 09194559121
آدرس ایمیل: z.motahhariwisdompapergmail.com

تهران، انتهای اشرفی اصفهانی 
ساعات پاسخگویی 9 صبح تا 3 بعدازظهر 

نشانی مطلب در وبگاه فصلنامه ایده های نوین روانشناسی:
http://jnip.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب