:: دوره 3، شماره 7 - ( 3-1398 ) ::
جلد 3 شماره 7 صفحات 1-13 برگشت به فهرست نسخه ها
ارائه مدلی به منظور نگهداشت و پایداری نیروی انسانی متخصص در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
پروانه راستگو*
گروه فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بوشهر، بوشهر، ایران
چکیده:   (188 مشاهده)
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل مؤثر در نگهداشت و پایداری نیروهای انسانی متخصص در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر صورت گرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی، بر حسب نوع داده‌ها، یک تحقیق کمی و از لحاظ روش گردآوری داده‌ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه پزشکان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر اعم از عمومی، متخصص و فوق تخصص بودند، که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای 256 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامههای استاندارد حفظ و نگهداری کارکنان گیوا (2011)، مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (2009)، رضایت شغلی ویسوکی و کروم (1991)، انگیزش شغلی هکمن و اولهام (1980) و سبک‌های رهبری باس و آولیو (2003) انجام گرفت. پایایی پرسشنامه با استفاده از روش آلفای کرونباخ محاسبه شد که مقدار آن برای همه پرسشنامه ها بالای 0.7به دست آمد. همینطور از روایی محتوا به منظور آزمون روایی پرسشنامه استفاده شد، که برای این منظور پرسشنامهها به تأیید متخصصین مربوطه رسید. در بخش استنباطی با استفاده از مدل معادلات ساختاری سوالات تحقیق مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج بدست آمده نشان داد که متغیرهای مدیریت استعداد (0.605)، رضایت شغلی (0.437)، انگیزش شغلی (0.687) و سبک‌های رهبری (0.641) تاثیر  معناداری در سطح 99% بر حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص دانشگاه علوم پزشکی بوشهر دارند و انگیزش شغلی بیش از دیگر متغیرها بر حفظ و نگهداری نیروی انسانی متخصص تاثیر دارد
واژه‌های کلیدی: نگهداشت، پایداری نیروهای انسانی، مدیریت استعداد، سبک رهبری، رضایت شغلی
متن کامل [PDF 904 kb]   (44 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷ | انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲۷


XML   English Abstract   Printدوره 3، شماره 7 - ( 3-1398 ) برگشت به فهرست نسخه ها